Mã hóa đơn:
Địa chỉ E-mail:
Nhập
 chữ vào khung bên dưới. Nếu hình không thấy rõ, xin vui lòng nhấn vào hình để đổi hình khác.
 
 
Phạm Hoàng Trung1
9822 Bolsa Ave. Suite E
Westminster, CA 92683-6698
1-800-328-6482
kimphamweb@gmail.com
phamhoangtrung.com
Trụ sở chính:
(HOA KỲ)
  Bác sĩ Phạm Hoàng Trung
  Địa chỉ: 9822 Bolsa Ave. Suite E
Westminster, CA 92683-6698
U.S.A
  Toll free (ĐT miễn phí): 1-800-328-6482 (trong nước Mỹ)
  Điện thoại: 1-714-775-2026 (ngoài nước Mỹ)
  Email (điện Thư): kimphamweb@gmail.com
  Giờ mở cửa:
(Giờ Cali, Hoa Kỳ)

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00 Sáng – 5:00 Chiều.
Thứ Bảy: 9:30 Sáng – 5:00 Chiều.
Chúa Nhật: 10:00 Sáng – 4:00 Chiều.
 


Ngoài trụ sở chính tại Mỹ, tất cả các loại thuốc Dược thảo của Bác Sĩ Phạm Hoàng Trung
đang có bán tại các đại lý ở Canada, Úc Châu và Âu Châu như sau:


 
Tại CANADA: Liên lạc: Làng Văn Video
  Địa chỉ: 1459 Kingsway St. Suite 101
Vancouver, BC V5N 2R6
Canada
  Điện thoại: 1 604-876-3855
hoặc: Liên lạc: Bánh Mì Nguyên Hồng
  Địa chỉ: 64 Cannon St W.
Hamilton, ONT L8R 2B5
Canada
  Điện thoại: 1 905-777-0656
hoặc: Liên lạc: Hoa Đà
  Địa chỉ: 64 John Lindsay Crt.
Hamilton, ONT M3L 2K1
Canada
  Điện thoại: 1 647-588-0430
 

Tại PHÁP: Liên lạc: Minh Dabos
  Địa chỉ:
254 Rue Lecourbe.
Paris 75015
France
  Điện thoại: 033 64 596 4100
 

Tại ĐỨC: Liên lạc:

Cô Hồng

Germany

  Điện thoại: 049 89 635 1938
 

Tại ÚC:
Liên lạc: Ngọc Chi Chuyển Tiền
  Địa chỉ:

25 Kings Rd.

Salisbury Downs

South Australia 5108

Australia

  Điện thoại: 061 8 8281 5834
061 4 3169 5919

hoặc:

Liên lạc: Cô Kim Chi
  Địa chỉ:

125 Biota St.

Inala Brisbane

Queensland 4077

Australia

  Điện thoại:

061 7 3714 9468

061 7 3237 1910

 

Tại VIỆT NAM: Liên Lạc:

Cô Bo

Sài Gòn

  Điện thoại: 093 728 4373
 
Tên
E-mail
Điện thoại
Chủ đề
Nội dung
 
Enter the code shown